Motorrijschool ten Have, Doetinchem, gevestigd aan Einthovenlaan 18, 7002 HG te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Motorrijschool ten Have, Doetinchem
Einthovenlaan 18
7002 HG Doetinchem

T: +31 314 64 34 09
E: info@rijschooltenhave.nl
W: https://www.rijschooltenhave.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijschooltenhave.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om afspraken te bevestigen en tijdig af te zeggen, of te verplaatsen.

Motorrijschool ten Have verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Motorrijschool ten Have, Doetinchem neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motorrijschool ten Have, Doetinchem) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem bewaart gegevens van jou niet langer dan noodzakelijk, en nooit langer dan de voor de belastingdienst vereiste bewaartermijn van 7 jaar.

WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ ZOAL VAN JOU EN DE BEWAARTERMIJN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

 • Naam, Telefoonnummer en E-mailadres, om je te kunnen aanspreken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bewaartermijn max 1 jaar

Motorrijschool ten Have, Doetinchem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, max 7 jaar

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Motorrijschool ten Have verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VRAGEN

Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Peter te Have via: info@rijschooltenhave.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rijschooltenhave.nl

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Motorrijschool ten Have, Doetinchem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Motorrijschool ten Have, Doetinchem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google en WordPress, het bedrijf achter de open-source software waar deze website mee gebouwd is. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie: Googly Analytics
  Naam: _ga
  Functie: is used to distinguish users.
  Bewaartermijn: 2 jaar
  Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _gid
  Functie: is used to distinguish users
  Bewaartermijn: 24 uur
  Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _gat
  Functie:  is used to throttle requests
  Bewaartermijn: 10 minuten